Akcjonariusze JHM Development zdecydują 15 V o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze JHM Development zdecydują o niewypłacaniu dywidendy podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja br., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JHM Development S.A. [...] postanawia zysk netto w kwocie 2 506 869,82 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,08 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto JHM Development w 2016 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r. W 2016 r. sprzedała aktami notarialnymi 238 lokali, w tym 176 mieszkań i 62 garaże.

(ISBnews)