CD Projekt wnioskuje o wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - CD Projekt wnioskuje o wypłatę 100,92 mln zł, czyli 1,05 zł na akcję, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, podała spółka.

Pozostała część zysku w kwocie 148,77 mln zł za ub.r. ma być przekazana na kapitał zapasowy spółki, podano również.

"Jednocześnie zarząd spółki zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

W uzasadnieniu wniosku zarząd wskazał, iż rok 2016 był kolejnym, po roku premierowym, udanym rokiem sprzedaży "Wiedźmina 3" i pozostałych produktów grupy. Sprzedaż ta przełożyła się na zwiększenie środków pieniężnych na kontach Grupy CD Projekt o 203,6 mln zł, wskazano w komunikacie.

"Uwzględniając obecne zasoby środków pieniężnych spółki i jej bezpieczeństwo finansowe zarząd zdecydował rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed grupą i wynikających z nich potrzeb, podkreślono również.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)