PGE włączył się w prace przy projekcie Politechniki Warszawskiej Kampus +Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) włącza się w prace przy projekcie Kampus+, realizowanego przez Politechnikę Warszawską (PW), podała spółka.

"Celem programu Kampus+ jest budowa ekosystemu integrującego współpracę świata nauki i biznesu w ramach zorganizowanej przestrzeni i infrastruktury, w której w warunkach rzeczywistych testowane będą konkretne rozwiązania partnerów projektu. Badania prowadzone mają być w warszawskiej Dzielnicy Innowacji - Kampusie Nowych Technologii, działającym w formule 'living lab'. Efektem prac badawczych i prowadzonych działań ma być wykreowanie nowoczesnego polskiego sektora inteligentnego budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego - Smart Living" - czytamy w komunikacie.

"Obszar Smart Living to jeden z globalnych megatrendów, który inspiruje dostawców energii do wprowadzania daleko idących zmian w infrastrukturze dystrybucji energii i obsługi sieci, a także w ramach oferowanych produktów. PGE postrzega te zmiany jako szansę na umacnianie swojej pozycji lidera na rynku i chętnie bierze w nich udział, przyczyniając się do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych klientów, usprawnień działania systemu energetycznego oraz ograniczania wpływu energetyki na środowisko" - powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Dołączając do programu Kampus+, grupa PGE zwiększa swoje zaangażowanie w kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Projekt daje nie tylko możliwość dostępu do laboratoryjnej infrastruktury badawczej, ale również szansę na współpracę i nawiązanie relacji biznesowych ze startupami. Wpisuje się to w cele wyznaczone przez zaktualizowaną strategię grupy, kładącej szczególny nacisk na rozwój nowych obszarów prowadzonego biznesu, podano także.

"Program Kampus+ jako kompleksowy system naukowo-instytucjonalny tworzy szanse dla efektywnej komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w realnej przestrzeni miejskiej, jak również w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Akademicka przedsiębiorczość Politechniki Warszawskiej, bazując na doświadczeniach badawczych oraz efektach dotychczasowych wdrożeń, a także ich wizji w przyszłości, dostarczy niewątpliwie wielu impulsów w kierunku wypracowania trwałych mechanizmów łączących naukę z biznesem" - podkreślił rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Obecnie GK PGE, realizując opublikowaną w 2016 r. zaktualizowaną strategię, bada możliwości budowy funduszu Corporate Venture Capital, którego celem byłoby wyszukiwanie młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność stanowiłaby uzupełnienie łańcucha wartości GK PGE, podano także.

List intencyjny dotyczący współpracy został podpisany pomiędzy PGE i Politechniką Warszawską oraz Pro Development 20 kwietnia br.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)