Z marcowo-kwietniowego badania CBOS wynika, że mianem bezrobotnych określa się 8 proc. ogółu badanych. Jest to 4. kolejny spadek w ujęciu rdr, licząc od 2014 roku.

"Dodatkowo jedna trzecia dorosłych Polaków to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy – przez krótszy (24 proc.) lub dłuższy czas (10 proc.). Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło niemal trzy piąte badanych (58 proc.)" - napisano w badaniu.

Badanie pokazuje, że bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego.

"Dwie trzecie bezrobotnych (66 proc., w ciągu ostatniego roku wzrost o 5 pkt. proc) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna piąta (21 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, jedna trzecia zaś (33 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat" - napisano.

Reklama

Problem bezrobocia w gospodarstwach domowych respondentów od czterech lat systematycznie maleje. Z deklaracji uzyskanych w marcowym i kwietniowym sondażu wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co siódmej rodzinie (15 proc.). Przed rokiem było to 21 proc. badanych.

Niemal połowę bezrobotnych (48 proc.) stanowią ci, którzy nie wyrażają gotowości do podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-9 marca oraz 30 marca-6 kwietnia na próbie 2095 osób. (PAP Biznes)

>>> Polecamy: Jak program 500 plus wpłynął na polskie rodziny? Jesteśmy blisko Włoch i Hiszpanii