ABC Data miała wstępnie 1,4 mln zł zysku netto, 994,8 mln zł przychodów w I kw.


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 994,8 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.
"W I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa ABC Data utrzymała przychody ze sprzedaży na zbliżonym poziomie w stosunku do I kwartału 2016 roku. Na poziom przychodów wpłynęła niższa sprzedaż zagraniczna przy jednoczesnym wzroście sprzedaży krajowej" - czytamy w komunikacie.
Zysk brutto ze sprzedaży w I kw. br. wyniósł 58,5 mln zł, EBITDA - 6,8 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej EBIT - 5,5 mln zł, podano także.
"Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w I kwartale 2017 roku wpłynął wyższy zysk brutto ze sprzedaży, zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także wzrost kosztów finansowych netto oraz wyższy podatek dochodowy" - czytamy dalej.
Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu związany jest głównie ze wzrostem kosztów logistyki i transportu powiązanego ze wzrostem skali usług logistycznych świadczonych przez Grupę oraz konsolidacją spółki S4E w I kwartale br., wyjaśniła także spółka.
Dług netto ukształtował się na poziomie 93,2 mln zł, podano też w materiale.
"Na poziom kosztów finansowych w I kwartale 2017 roku wpłynęła zmiana w modelu zarządzania środkami pieniężnymi, wprowadzona pod koniec 2016 roku z uwagi na sytuację w branży dystrybucji IT, polegająca na korzystaniu z krótkoterminowego finansowania zewnętrznego i utrzymywania optymalnego poziomu środków pieniężnych w spółce" - czytamy dalej.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowany 17 maja br.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)