Neuca podtrzymuje prognozę 115 mln zł zysku netto w 2017 r.


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Neuca - po wynikach I kwartału - podtrzymuje cel finansowy na ten rok zakładający wypracowanie 115 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Piotr Sucharski.
"Dobry początek roku pozwala nam ze spokojem patrzeć na wypełnienie prognozy, która zakłada wypracowanie w tym roku 115 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. W kolejnych kwartałach, oprócz realizacji celów finansowych, skupimy się również na wszystkich tych aktywnościach, które staną się podstawą do zwiększenia zysków w kolejnych latach" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.
Neuca odnotowała 30,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, w I kw. 2017 r. skorygowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 2% natomiast skorygowany zysk netto utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w I kw. 2016 r. i wyniósł 35,2 mln zł" - podała spółka w raporcie.
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.
(ISBnews)