W wezwaniu na akcje Olympic sprzedano 31 040 z planowanych 92 489 walorów


Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - W ogłoszonym przez OÜ HansaAssets wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Olympic Entertainment Group zawarto transakcje nabycia 31 040 walorów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku.
"W dniu dzisiejszym zostały zawarte transakcje nabycia akcji na GPW będące wynikiem ogłoszonego w dniu 28 marca 2017 roku przez OÜ HansaAssets z siedzibą w Tallinie, Estonia (wzywający) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki Olympic Entertainment Group AS z siedzibą w Tallinie, Estonia (nabywający). W wyniku tych transakcji nabywający nabył akcje własne, tj. akcje Olympic Entertainment Group AS z siedzibą w Tallinie, Estonia, w liczbie 31 040 akcji zwykłych na okaziciela notowanych na GPW. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu 23 maja 2017 roku" - czytamy w komunikacie.
W końcu marca br. OÜ HansaAssets ogłosiło wezwanie na 92 489 akcji Olympic, stanowiących 0,06% kapitału, po cenie 7,91 zł za sztukę. Celem jest wycofanie Olympic z obrotu na GPW do końca lipca br.
Jedynym wspólnikiem wzywającego, posiadającym 100% udziału w jego kapitale zakładowym, jest Armin Karu - przewodniczący rady nadzorczej Olympic.
Olympic Entertainment Group jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".
(ISBnews)