Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 9,1 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,5 proc.

Szesnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 6,9% do 9,6% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 8,46% wzrostu r/r w maju (wobec spadku o 0,6% r/r w kwietniu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i o 1,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br." - czytamy w komunikacie. 

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,1% r/r.

Wzrost w 29 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2017 r., poinformował GUS.

Produkcja przemysłowa była w maju br. o 9,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,2%) i o 5,5% niższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

"W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 16,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,1%, wyrobów z metali – o 13,4%, urządzeń elektrycznych – o 13,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,8%, mebli – o 10,5%, papieru i wyrobów z papieru – o 10,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 9,8% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,6%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,5%, podał Urząd.

"W stosunku do maja ub. roku we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 10,7%, w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10%, a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 3,3%" - podano także.

Produkcja budowlana

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w maju br. o 8,4% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,1%.

Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 13,86% (prognozy od 11,3% do 16,2% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 4,3% r/r w kwietniu br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,2% niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i niższym o 3,2% w stosunku do kwietnia br." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-maj br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,5% r/r.

>>> Czytaj też: Polski samochód elektryczny. Tego nie da się odzobaczyć [FELIETON]