NWZ Pfleiderer Group zdecydowało o 1,1 zł dywidendy: akcję i skupie do 10% akcjiWarszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 71,17 mln zł, co stanowi 1,1 zł na akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie upoważniło także zarząd spółki do skupu do 10% akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,6 zł za akcję w terminie do 30 czerwca 2018 r.

"Jednocześnie, zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło:

1) dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy) na dzień 5 lipca 2017 r.; oraz

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, tj. 64 701 007 akcji, podano także.

Akcjonariusze upoważnili także zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela.

"Nabywanie akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 6 470 100 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki;

2 . Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł za jedną akcję;

3. Upoważnienie zarządu spółki do nabywania akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r." - czytamy także w uchwałach.

Pfleiderer Group podał także, że akcje nabyte przez spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji przez radę nadzorczą; (ii) umorzenia lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Pfleiderer Group odnotowała 14,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,81 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 207,06 mln euro wobec 69,11 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)