PGE przeznaczy co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upówWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie przeznaczać co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upów, w tym 20-22 mln zł rocznie to budżet funduszu PGE Ventures, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Fundusz będzie inwestował w start-upy poprzez obejmowanie mniejszościowych udziałów w istniejących podmiotach. Finansowanie będzie pochodziło z funduszy własnych, od inwestorów, a w późniejszym okresie być może też z rynków finansowych i ze współpracy z innymi partnerami" – powiedział prezes PGE Henryk Baranowski podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami prezes wskazał, że trudno określić horyzont czasowy ewentualnego wejścia na rynki.

"Rozmowy się toczą, trudno powiedzieć, kiedy zostaną sfinalizowane" – powiedział.

PGE zakłada średnią stopę zwrotu na poziomie 15-20%, jednak przyjmuje, że na każde 10 zgłoszonych podmiotów, tylko 2 uda się doprowadzić do fazy komercjalizacji. Wybrane spółki mogą docelowo zostać włączone do grupy kapitałowej.

"Nasz budżet będzie się wahał między 20-22 mln zł rocznie. Niemniej jednak, przez cały okres działania będziemy się starali pozyskiwać finansowanie zewnętrzne" – powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak podczas konferencji prasowej.

Fundusz będzie działał dwutorowo, poprzez własny fundusz kapitałowy z rocznym budżetem 10-15 mln zł rocznie oraz poprzez pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, np. z funduszu PFR Ventures.

Wartość pojedynczej inwestycji funduszu to 3-5 mln, a zakładany okres inwestycji to 3-4 lata. Budżet pozwala na realizację 3-5 wejść kapitałowych rocznie.

PGE Ventures uruchomi program rekrutacji (scoutingu) od 1 września i zakłada podpisanie pierwszych umów na przełomie 2017 i 2018 r.

Obszary, w które chce inwestować PGE Ventures to:

- optymalizacja prowadzonej przez PGE działalności,

- magazynowanie energii i czyste technologie wytwórcze,

– technologie informatyczne i komunikacyjne,

- wzbogacanie surowców energetycznych oraz utylizacja odpadów.

Dodatkowo PGE utworzy spółkę PGE Nowa Energia, która będzie akceleratorem dla podmiotów we wczesnej fazie działalności. Spółka ta nie ma jeszcze ustalonego budżetu.

"Obszarem badań i rozwoju wewnątrz grupy także ma się zająć PGE Nowa Energia" – powiedział Baranowski dziennikarzom.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)