Newag rozpoczął projekt rozwojowy 4-osiowej lokomotywy za ponad 31 mln złWarszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Newagu podjął uchwałę o rozpoczęciu projektu prac rozwojowych pt. „Pierwsza na świecie 4-osiowa lokomotywa z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014", poinformowała spółka. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 31 199 903,57 zł.

"Rezultatem wykonania projektu będzie uzupełnienie oferty spółki o czteroosiową lokomotywę, w pełni zgodną z najnowszymi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zdolną do poruszania się pod różnymi systemami trakcyjnymi (prądu stałego i zmiennego) funkcjonującymi w Europie, jak też po niezelektryfikowanych odcinkach z wykorzystaniem jazdy na silniku spalinowym umożliwiając tym samym realizację lekkich prac manewrowych i jazd po bocznicach oraz zajazdów ze szlaku w przypadku braku zasilania trakcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Dysponując tego rodzaju lokomotywą spółka będzie w stanie rozszerzyć działalność w zakresie lokomotyw na rynku europejskim, oferując niedostępny dotychczas na rynku produkt. W ocenie spółki zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt, poza Polską, istnieje w szczególności w krajach takich jak Republika Czeska, Słowacja i Niemcy, podano także.

"Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 31 199 903,57 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2017 do 28.02.2020" - czytamy również.

Projekt będzie dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na podstawie zawartej przez spółkę z NCBiR umowy o dofinansowanie, w ramach której NCBiR udzieli dofinansowania projektu w kwocie nieprzekraczającej 12 479 961,43 zł, podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)