"Rada nadzorcza PKN Orlen S.A. na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku powołała pana Wojciecha Jasińskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki na wspólną trzyletnią kadencję zarządu, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zostało zwołane na 30 czerwca br.

Wojciech Jasiński pełni funkcję prezesa zarządu PKN Orlen S.A. od 16 grudnia 2015 roku.

"Wcześniej, oświadczenie o tym, że nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu PKN Orlen, złożył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu ds. finansowych (powołany do zarządu w czerwcu 2008 r., od 18 września 2008 r. pełniący funkcję wiceprezesa) oraz Piotr Chełmiński, członek zarządu ds. rozwoju i energetyki (powołany do zarządu 10 marca 2012 r.)" - czytamy w odrębnym komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.