Skonfliktowane kraje nie zagrożą Katarowi. Byłoby to dla nich szkodliwe

.