"W lipcu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 3,5 mld zł większy niż na koniec czerwca 2017 r." - napisano.

Bank centralny wyjaśnił, że stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków przyrósł o 1,4 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 178 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec sektora tzw. niemonetarnych instytucji finansowych wyniósł 1,2 mld zł, tj. 2,5 proc., do poziomu 50,9 mld zł.

"Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,8 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 247,2 mld zł. Zmniejszyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych o 1,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., i wyniosła 711,6 mld zł" - wyjaśniono.

"Po stronie czynników kreacji pieniądza największy przyrost odnotowano dla aktywów zagranicznych netto – o 3,7 mld zł, tj. 1,7 proc., do wysokości 220,3 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 355,2 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1 mld zł, tj. o 0,2 proc., do 671,8 mld zł" - dodano. (PAP)