MF zorganizuje tylko przetarg zamiany obligacji we wrześniu


Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek, 14 września, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2019-2027 w ramach bezgotówkowego przetargu zamiany obligacji skarbowych, podał resort.
W ofercie znajdą się papiery serii OK0419, WZ1122, PS0123, WZ0126 oraz DS0727 (zapadające odpowiednio: w 2019 r., 2022 r., 2023 r., 2026 r. oraz 2027 r.).
Resort będzie chciał odkupić papiery serii: DS1017, WZ0118, PS0418 oraz PS0718.
"W związku z utrzymującą się korzystną sytuacją płynnościową budżetu oraz dotychczasową realizacją procesu finansowania potrzeb pożyczkowych we wrześniu nie są planowane przetargi sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. W dniu 14 września zostanie zorganizowany jedynie przetarg zamiany, na którym będą odkupywane obligacje zapadające w październiku 2017 r. oraz, w ramach prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, obligacje zapadające w 2018 r." - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych na wrzesień.
(ISBnews)