- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Ważne w tym kontekście jest właściwe wykorzystanie surowców, prowadzenie rozsądnej i obliczonej na lata polityki energetycznej oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie energetyki – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 7 września 2017 r. w Astanie podczas otwarcia Forum Energetycznego KAZENERGY.

Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że przemysł związany z wydobyciem węgla w Polsce składa się zarówno z jednostek prowadzących wydobycie węgla, spółek handlujących tym surowcem, jak i z innych jednostek wspomagających działalność wydobywczą. – To olbrzymi potencjał, który może przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego – przekonywał.

Wiceminister Tobiszowski zaznaczył, że nowy charakter polskiego sektora górniczego jest wynikiem procesu głębokiej restrukturyzacji przeprowadzonej przez Rząd Polski w ostatnich dwóch latach. – Restrukturyzacja polskiego górnictwa tworzy również nowe okazje jeśli chodzi o międzynarodową współpracę gospodarczą – zauważył.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii dodał, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego Polska posiada również rozwinięty przemysł maszyn i urządzeń górniczych. - Rodzime firmy produkujące maszyny i urządzenia górnicze są przedsiębiorstwami prywatnymi, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – podkreślił. - Polskie marki, działające w sektorze górniczym są rozpoznawalne na świecie i cenione za wysoką jakość – powiedział.

Dodał, że oferta handlowa polskich firm obejmuje kompleksową obsługą kopalń, począwszy od wykonywania projektów technicznych i technologicznych całych kopalń, szybów i wyrobisk górniczych, poprzez dostawy, remonty i dzierżawy maszyn górniczych, a skończywszy na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych.

Sekretarz stanu w ME zaznaczył również, że polski sektor maszyn górniczych charakteryzuje się dużą różnorodnością. W ciągłej produkcji są maszyny służące do wydobywania surowców mineralnych, sekcje obudowy zmechanizowanej, przenośniki (taśmowe i zgrzebłowe), maszyny służące do transportu ludzi i materiałów, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo, sprzęt wiertniczy, przewody elektryczne, transformatory, pompy, odzież robocza i inne.

Wiceszef ME podkreślił także, że Polska może również zaoferować wsparcie w projektowaniu, badaniu i wykonywaniu prac górniczych, przez wyższe uczelnie techniczne oraz specjalistyczne instytuty górnicze. – Nasze jednostki naukowo-badawcze należą do najlepszych tego typu instytucji na świecie – zaznaczył wiceminister. Dodał, że wiele innowacyjnych rozwiązań branży górniczej zostało stworzonych przez polskich naukowców wywodzących się z tych jednostek.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)