"To nie jest zaskakująca wiadomość, ponieważ tego typu zmiany znalazły już nawet odzwierciedlenie w ocenach jednej z agencji ratingowych, która obniżyła poziom deficytu i zwiększyła poziom PKB" - powiedziała PAP Mączyńska-Ziemacka, komentując piątkowe dane o szacunkowym wykonaniu budżetu po sierpniu tego roku.

"W dodatku wzrosła inflacja, a inflacja zawsze dobrze wpływa na dochody budżetowe, bo proporcjonalnie rosną wpływy podatkowe. Na to nałożyły się jeszcze działania na rzecz uszczelniania systemu podatkowego" - dodała.

Mączyńska-Ziemacka powiedziała, że pozytywne wyniki notuje wiele sektorów gospodarki.

Reklama

"Na przykład zaskakująco dobra jest wysoka dynamika budownictwa. Nastąpił też wzrost zatrudnienia, co przekłada się na wpływy podatkowe. Doszedł też wzrost konsumpcji, co również przekłada się na wpływy podatkowe" - powiedziała szefowa PTE.

Zastrzegła jednocześnie, że ciągle słabe są procesy inwestycyjne.

"Budżet państwa ma dobre wyniki, niestety odbywa się to kosztem słabych procesów inwestycyjnych, bo wydatki publiczne na inwestycje w połączeniu z wykorzystaniem funduszy europejskich nie są satysfakcjonujące" - stwierdziła.

Komentując środową zapowiedź wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, że deficyt budżetowy na koniec roku może być o 10-20 mld zł niższy niż plan powiedziała, że "to jest możliwe, to jest realistyczne".

Ministerstwo Finansów poinformowało w środę, że nadwyżka budżetu po sierpniu tego roku wyniosła 4,9 mld zł. Według szacunkowych danych dochody w tym okresie wyniosły 235 mld zł, czyli 72,2 proc. dochodów założonych w tym roku w budżecie. Z kolei wydatki opiewały na kwotę 230,1 mld zł, czyli 59,8 proc. planu.

Zgodnie z danymi resortu finansów, dochody budżetu były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zwrócono uwagę na utrzymujący się wzrost dochodów podatkowych na wysokim poziomie 15,5 proc. rok do roku.

Dochody z VAT były wyższe o 23,5 proc. rdr., to jest o ok. 20,3 mld zł, a z CIT wyższe o 13,3 proc., to jest 2,4 mld zł. Z kolei dochody z akcyzy i podatku od gier wzrosły o 4,1 proc., tj. 1,8 mld zł, a z PIT były wyższe o 8,3 proc., tj. 2,5 mld zł.