Grupa Żywiec wypłaci 11 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.


Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Grupa Żywiec wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 11 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.
"Uchwałą z dnia 3 października 2017 roku zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki" - czytamy w komunikacie.
Zarząd postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 22 listopada 2017 roku, podano także.
"Zarząd stwierdził, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2016 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112 984 707 zł przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2016, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2017 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 20 września 2017 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - czytamy dalej.
Zarząd spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 29 listopada 2017 roku, podano również.
Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali w kwietniu br., że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wyniesie 29 zł.
We wrześniu ub.r. rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję.
Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2016 roku sprzedała 11,7 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.
(ISBnews)