Globalworth wezwał do sprzedaży akcji Griffin Premium po 5,5 zł sztukaWarszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosił wezwanie na wszystkie 156 133 179 akcji Griffin Premium RE.. N.V. po 5,5 zł za akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski BZ WBK.

"Pomimo faktu, że intencją wzywającego jest przejęcie kontroli nad spółką (tj. uzyskanie przynajmniej 50,01% głosów na walnym zgromadzeniu), wzywający chciałby, by akcje były nadal notowane na GPW z odpowiednią liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie" - czytamy w dokumencie.

Wzywający oczekuje, że łączna liczba akcji nabytych w ramach wezwania nie przekroczy 106 014 429, co stanowi 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 78 082 203 akcje, co stanowi 50,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 24 października, data zakończenia przyjmowania zapisów 28 listopada, przewidywana data zawarcia transakcji na GPW 1 grudnia, a przewidywana data rozliczenia transakcji 6 grudnia.

Jednostką dominującą najwyższego szczebla wobec wzywającego jest Globalworth Real Estate Investments Limited (GREIL). GREIL jest spółką notowaną na AIM, rynku prowadzonym przez London Stock Exchange.

Wcześniej Griffin podał, że zawarł umowę inwestycyjną z Globalworth Asset Managers S.R.L. (jako kupującym), głównymi akcjonariuszami spółki: Griffin Netherlands II B.V i GT Netherlands III B.V. (jako sprzedającymi) i Griffin Topco II s. à r.l oraz Griffin Topco III s. à r.l. (jako gwarantami) w sprawie sprzedaży akcji Griffin na rzecz Globalworth Asset Managers.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)