"Walne zgromadzenie, po przeanalizowaniu planu przeniesienia oraz sprawozdania zarządu uzasadniającego przeniesienie siedziby statutowej, oba z dnia 28 lipca 2017 r., zatwierdza przeniesienie siedziby spółki z Wrocławia (Rzeczpospolita Polska) do Madrytu (Hiszpania), calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, oraz zmienia statut spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie, dostosowane do statusu spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii" – czytamy w uchwale.

Pod koniec lipca zarząd AmRestu zaproponował przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii. Zgodnie z przedłożoną wówczas propozycją, przeniesienie nie powinno mieć wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproponowano też możliwość ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)