Surkow i Volker spotkali się w Belgradzie.

"Dyskusja dotyczyła proponowanego przez Rosję projektu rezolucji ONZ w sprawie Donbasu. Osiągnęliśmy wzajemne zrozumienie w wielu kwestiach. Większość rozbieżności, jakie się pojawiły, ocenia się jako możliwe do przezwyciężenia" - powiedział Surkow. Jego wypowiedź przekazał rosyjski portal RBK.

Doradca Putina powiedział również, że na spotkaniu obie strony potwierdziły konieczność realizacji porozumień mińskich, których celem jest uregulowanie konfliktu w Donbasie, jak i decydującą rolę tzw. formatu normandzkiego w uregulowaniu kryzysu ukraińskiego. Format normandzki to rozmowy w gronie przywódców czterech państw: Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

Surkow poinformował także, iż ustalił z Volkerem kontynuowanie dwustronnych konsultacji w sprawie Ukrainy "w zakresie niezbędnym do osiągnięcia rezultatu". Dodał następnie: "Nie mamy wątpliwości, że rezultat zostanie ostatecznie osiągnięty".

Sobotnie rozmowy były drugim spotkaniem Surkowa i Volkera; pierwsze odbyło się w Mińsku 21 sierpnia.

Zarówno Rosja, jak i Ukraina poparły ideę obecności w Donbasie sił pokojowych ONZ. Jednak Moskwa chce, by zadaniem tych sił było zapewnianie bezpieczeństwa obserwatorów ze specjalnej misji OBWE w Donbasie. Misja działa tylko na linii rozgraniczenia między oddziałami ukraińskimi a siłami prorosyjskich separatystów. Z kolei Kijów nalega na rozmieszczenie misji ONZ na całym terytorium zajętym przez separatystów wraz z odcinkami granicy ukraińsko-rosyjskiej, których władze Ukrainy obecnie nie kontrolują.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)