Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski poinformował, że inwestycja - budowa S61 od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) obejmuje również przebudowę 9 km drogi krajowej nr 63.

W przetargu startowało 8 oferentów. Mota - Engil Central Europe SA zaproponowała najtańszą cenę i spełniła wszystkie przetargowe kryteria. "Trzy oferty zostały odrzucone" - poinformował Malinowski. Jest wśród nich najtańsza cenowo, którą złożyło konsorcjum Rubau Polska sp z o.o. i Construcciones Rubau SA (ponad 210,5 mln zł).

W najbliższym czasie GDDKiA planuje podpisanie umów na dwa odcinki S61: Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn. Pozostałe przetargi na inne odcinki S61 są w trakcie, we wszystkich były już otwarte przetargowe oferty - poinformował Malinowski.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka

edytor: Sonia Sobczyk