Zysk netto z dz. kont. Mennicy Polskiej spadł r: r do 4,79 mln zł w III kw. 2017Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,38 mln zł wobec 17,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 194,21 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 217,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 574,67 mln zł w porównaniu z 639,51 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w okresie I-III kw. 2017 r. 109,64 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 49,77 mln zł wobec 54,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)