TGE będzie samodzielnym operatorem na europejskim rynku MRCWarszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczyna działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC), podała TGE. Dzięki zastosowaniu przez TGE nowej technologii, systemu informatycznego SAPRI, dostarczonego przez firmę Nasdaq, do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, TGE znajdzie się w nielicznej grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na rynku usług giełdowych rynku dnia następnego.

System SAPRI dedykowany jest do obsługi handlu energią rynku dnia następnego w standardzie PCR, pozwala usprawnić proces przekazywania zleceń w modelu PCR oraz umożliwia przekazywanie zaawansowanych typów i rodzajów zleceń. SAPRI zapewnia pełne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu we współpracy z systemami giełd europejskich.

"W efekcie wprowadzonych zmian w systemie transakcyjnym, TGE będzie oferować transakcje rynku dnia następnego energii elektrycznej codziennie w dwóch sesjach. W trakcie sesji porannej kojarzone będą tylko transakcje lokalne, a w czasie sesji południowej również transakcje transgraniczne zapewniające porównanie ofert rynku polskiego z rynkami Litwy i Szwecji, z wykorzystaniem zdolności przesyłowych połączeń SwePol Link oraz LitPol Link" - czytamy w komunikacie.

Możliwości techniczne wymiany wynikają ze zdolności przesyłu na każdym z kierunków, określonych codziennie na poszczególne godziny doby przez PSE. Nowy system zapewni możliwość podwyższenia standardu usług świadczonych przez TGE i komfortu udziału w rynku spot przez uczestników, podkreślono.

"Pełnienie funkcji samodzielnego operatora na rynku MRC to dla TGE przełomowy moment w historii, efekt wielu lat przygotowań oraz współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i Urzędem Regulacji Energetyki. Pełnoprawny udział w tworzeniu europejskich rynkow regionalnych w kooperacji z europejskimi giełdami otwiera dla TGE nowe możliwości rozwoju" - powiedział pełniący obowiązki prezesa TGE Piotr Zawistowski, cytowany w komunikacie.

Status członka rynku MRC i udział w projekcie PCR, to dla TGE możliwość aktywnego i pełnowymiarowego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej we współpracy z giełdami i operatorami sieci przesyłowych Europy. Obecnie transgraniczny obrót energią elektryczną w modelu PCR realizowany jest na granicy Polski ze Szwecją i Litwą. W przyszłości, model ten zostanie zastosowany, również na pozostałych granicach polskiego systemu energetycznego jako efekt prac projektowych prowadzonych na obszarze rynku Europy Centralnej w Projekcie CORE, podkreśliła TGE.

"Obecnie prowadzone są także wspólne działania europejskich operatorów NEMO dla zapewnienia nowych umów współpracy dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Nowy rynek dnia bieżącego w modelu XBID będzie uruchamiany etapowo na kolejnych granicach od 2018 r. Polska przystąpi do tego modelu rynku prawdopodobnie na przełomie 2018 i 2019 roku" - czytamy dalej.

Uruchomienie SAPRI jest kolejnym etapem wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych na TGE. W maju br. TGE uruchomiła system transakcyjny X-Stream Trading, a jej spółka zależna - Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych - w połowie 2016 r. nowy system rozliczeń transakcji X-Stream Clearing, obydwa dostarczone przez Nasdaq, przypomniała TGE.

TGE jest częścią wspólnego europejskiego rynku energii MRC od lipca 2015 r. MRC to paneuropejski projekt zmierzający do integracji rynków energii elektrycznej w Europie z wykorzystaniem mechanizmu market coupling dla transgranicznych rynków dnia następnego przy współpracy giełd energii i operatorów systemu przesyłowego. Łączenie krajowych rynków energii w ramach UE odbywa się w oparciu o inicjatywę Price Coupling of Regions. TGE jest współwłaścicielem projektu.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)