Zysk netto Monnari Trade wyniósł 0,65 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,19 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 46,51 mln zł rok wcześniej.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,66 mln zł w porównaniu z 156,48 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,25 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.
"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w III kwartale 2017 r. należą:
* Dynamika przychodów ponad przyrost powierzchni handlowej (16,5 % do 14,8 % );
* Utrzymanie wzrostu kosztów wytworzenia na poziomie (6,1 %);
* Zwiększenie zysku brutto na sprzedaży (o 27,7 %) oraz wzrost marży brutto o 4,64 pkt proc.;
* Ograniczenie dynamiki kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu (wzrost o 9,8%);
* Wygenerowanie zysku operacyjnego (925 tys. zł) oraz zysku netto (653 tys. zł) vs. strata netto w III kwartale 2016 r. ;
* Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rozwój nowych miejsc sprzedażowych - wyższa odwiedzalność oraz poprawa obrotów w relacji do sklepów dojrzałych" - czytamy w raporcie.
Powierzchnia handlowa grupy na koniec III kwartału 2017 r. wyniosła 32,6 tys. m2 w relacji do 28,4 tys. m2 w III kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o 14,8%. Na dzień 30 września 2017 grupa posiadała 162 salony (wobec 150 salonów rok wcześniej), podano także.
Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)