W opublikowanym w piątek piśmie Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do szefa MZ Konstantego Radziwiłła m.in. z prośbą o rozważenie zmian w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Chmielowiec uważa, że powinien zostać uregulowany obowiązek odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta informacji o występowaniu bądź niewystępowaniu dolegliwości bólowych towarzyszących pacjentowi podczas choroby. Określenie wzoru karty leczenia bólu pozwoli natomiast na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych, a także monitorowanie jego leczenia.

Według niego, wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczynią się one bezpośrednio do zebrania jeszcze bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej.

W efekcie zmiany przepisów, od kilku miesięcy obowiązują regulacje, które zakładają, że każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu – gwarantuje to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi ma natomiast obowiązek podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Wcześniej ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym.

Rzecznika Praw Pacjenta wskazał, że do jego biura wpłynęło pismo prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego dot. wyników kontroli dostępności do terapii przeciwbólowej. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w większości skontrolowanych szpitali nie opracowano i nie wdrożono zasad postępowania zapewniających leczenie i monitorowanie skuteczności leczenia bólu.

MZ ma trzydzieści dni by odpowiedzieć Rzecznikowi. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

edytor: Danuta Starzyńska-Rosiecka