"Pracujemy obecnie nad ratingiem. Potencjalnie możliwa jest emisja JSW w USA obligacji denominowanych w dolarach z terminem spłaty nawet do 7-10 lat. Sprawdzamy na ile jest to atrakcyjne w porównaniu z dostępnym finansowaniem bankowym. Zakładamy, że niskie stopy procentowe będą nam sprzyjały, a emisja potencjalnie może mieć wartość 500 mln USD" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Percepcja spółki takiej jak JSW - nakierowanej na przemysł stalowy jest lepsza na rynku amerykańskim niż w kraju, dodał prezes.

"Naszym celem będzie zrefinansowanie zadłużenia, by zapewnić spółce możliwość zaciągnięcia długu na najkorzystniejszych warunkach" - podkreślił Ozon.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.