Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-01 6808,50 1,1% -1,3% 23,3% 17,6%
Miedź 3M USD/t 2017-12-01 6833,00 1,0% -1,4% 23,4% 18,0%
Ołów spot USD/t 2017-12-01 2547,00 3,1% 3,0% 27,4% 10,8%
Ołów 3M USD/t 2017-12-01 2545,00 3,0% 2,5% 26,2% 10,0%
Aluminium spot USD/t 2017-12-01 2058,50 1,2% -5,1% 20,8% 19,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-01 2074,50 1,3% -5,1% 22,5% 20,5%
Cyna spot USD/t 2017-12-01 19525,00 -0,8% -0,1% -7,9% -8,4%
Cyna 3M USD/t 2017-12-01 19455,00 -0,8% 0,3% -7,9% -7,6%
Nikiel spot USD/t 2017-12-01 11229,50 1,6% -12,0% 12,7% 0,7%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-01 11290,00 1,6% -11,3% 12,7% 0,7%
Cynk spot USD/t 2017-12-01 3266,50 2,8% -1,8% 27,7% 20,4%
Cynk 3M USD/t 2017-12-01 3249,00 2,9% -0,9% 26,1% 19,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-01 215,70 2,1% 21,7% -4,6% -30,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-01 85,60 2,5% -2,0% 21,9% 27,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-01 678,25 0,3% 0,6% 9,4% 14,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-01 632,25 0,3% 0,6% 10,2% 16,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-01 585,14 -0,7% 0,7% 11,5% 16,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-01 541,19 -1,4% 2,1% 10,4% 16,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-01 349,75 1,0% 2,6% 10,6% 21,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-01 347,50 2,2% 2,0% 12,8% 25,3%

(PAP Biznes)