W grudniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 3,5 wobec plus 4,6 w listopadzie.

"Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, nieco ostrożniej niż przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat" - napisano.

"Diagnozy produkcji oraz portfela zamówień w grudniu są mniej korzystne od zgłaszanych w listopadzie. Zarówno prognozy w tym zakresie, jak i bieżąca sytuacja finansowa są gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty nadal rosną. Stan zapasów wyrobów gotowych w niewielkim stopniu przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowali przed miesiącem" - dodano. (PAP Biznes)