Morawiecki podkreślił, że podczas polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych, zwłaszcza w zakresie obronności, ale praktycznie we wszystkich kwestiach przedstawiciele obu rządów mówili "praktycznie takim samym językiem" m.in. o współpracy i utrzymaniu pokoju w Europie i na świecie.

Jak dodał, Wielka Brytania jest obecnie w procesie Brexitu, lecz wychodzi z UE, ale nie opuszcza Europy. "Wielka Brytania będzie nadal naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO i w ramach struktur zapewniających bezpieczeństwo, w ramach polityki obronnej, polityki zagranicznej" - mówił.

Premier zaznaczył, że czwartkowe rozmowy dotyczyły m.in. współpracy dwustronnej w ramach NATO, ale także bilateralnej w zakresie polityki obronnej. W tym kontekście przypomniał, że Polska i Wielka Brytania wypełniają w pełni wszystkie wymogi związane z wydatkami na politykę obronną zgodnie z metodologią NATO.

Szef polskiego rządu poinformował, że w czwartek podpisana zostanie także polsko-brytyjska umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Wyraził także zadowolenie z rozmów dotyczących stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności UE (PESCO), która będzie otwarta na współpracę z Wielką Brytanią.

"Mogę wyrazić ogromną radość z tych rozmów, które dzisiaj odbyliśmy i z tego, na jak bliskim poziomie współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską układają się dzisiaj nasze relacje, konkretne kroki po to, by zapewnić pokój i bezpieczeństwo Polsce, Wielkiej Brytanii i światu" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, polscy żołnierze przyczynili się do obrony Wielkiej Brytanii w 1940 roku. "Wszystkie czyny naszych żołnierzy są dla nas świętą wartością do dzisiaj i czcimy ją wspólnie z naszymi sojusznikami" - mówił.