Jak poinformowała PAP st. rachm. Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, wśród wymagań, jakie muszą spełnić kandydaci są m.in. co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia i niekaralność.

„Dodatkowo, zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa” – dodała.

Nabór przeprowadzony zostanie etapami. Obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów, test wiedzy m.in. z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, test sprawności fizycznej i test psychologiczny.

Jak zaznaczyła Chabowska, kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie dokonana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby.

Nowi pracownicy będą zatrudnieni na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej.

Zdaniem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarza Grzegorza Skowronka, w prowadzonym naborze w pracy na przejściach granicznych sprawdzą się specjaliści z wykształceniem mechanicznym, mechatronicznym czy elektrotechnicznym.

„Jednak z uwagi na szeroki zakres działań KAS w obszarze bezpieczeństwa finansowego kraju i ochrony obszaru celnego UE, w naszych strukturach potrzebne są także osoby z umiejętnościami analitycznego myślenia, posiadający wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, prawnych czy bezpieczeństwa wewnętrznego” - dodał.

W 2018 r. planowane są także nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej w urzędach skarbowych na terenie województwa podkarpackiego. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Dorota Skrobisz