Podlaskie przejęło koordynację od województwa podkarpackiego. Przewodzić pracom Domu Polski Wschodniej będzie po raz drugi.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli jest wspólnym przedstawicielstwem pięciu regionów: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Województwa te w latach 2007-2013 korzystały ze specjalnego, dedykowanego im programu Rozwój Polski Wschodniej, a obecnie z programu Polska Wschodnia 2014-2020. To dodatkowe fundusze UE i budżetu państwa dla tych województw poza innymi programami regionalnymi czy krajowymi.

Jak przypomina Dom Polski Wschodniej na swojej stronie internetowej, wspólne przedstawicielstwo wschodnich województw w Brukseli działa od początku grudnia 2009 r. na mocy zawartego wtedy porozumienia. Placówka powstała, by promować wschodnią Polskę w Brukseli, ale także m.in koordynować działania przedstawicielstw tych regionów w Brukseli, pogłębiać ich współpracę, lepiej i skuteczniej zabiegać o interesy tych województw w UE i przed instytucjami unijnymi, monitorować różne działania UE ważne z punktu widzenia regionów.

"Koordynatorami aktywności Domu w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej są kolejno marszałkowie poszczególnych województw" - podaje Dom Polski Wschodniej. Obecnie tym koordynatorem będzie marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Urszula Arter powiedziała PAP, że pod przewodnictwem podlaskiego prace Domu Polski Wschodniej będą się głównie koncentrować na promocji gospodarczej, prezentacji potencjału makroregionu. Dom Polski Wschodniej będzie m.in. wspierał firmy w udziałach w targach, misjach handlowych, targach. Nie zabraknie prezentacji potencjału turystycznego. Dom Polski Wschodniej będzie też uczestniczył w organizacji planowanej na wrzesień 2018 r. kolejnej edycji odbywającego się w Białymstoku Wschodniego Kongresu Gospodarczego. W Brukseli będą imprezy prezentujące polską kulturę i tradycje w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

"Będziemy się koncentrować na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej. Nasze działania dotyczyć będą rozwoju obszarów wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów" - mówi marszałek Jerzy Leszczyński cytowany na stronie Domu Polski Wschodniej z uroczystości przekazania przewodnictwa, która odbyła się w grudniu w Brukseli.

Leszczyński dodał wówczas także, że wschodnie regiony będą kontynuować swoje działania, by "zabezpieczyć nasze interesy" w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Już wcześniej przy wielu okazjach, np. podczas ostatniego Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku samorządowcy mówili, że chcieliby kontynuacji programu Polska Wschodnia.

>>> Czytaj też: Oto perspektywy dla złotego, euro i franka w 2018 roku. To będzie dobry rok dla złotówki?