Do 2050 roku świat zmieni się nie do poznania. Dotyczy to w dużej mierze także gospodarki.
PKB (w PPP) w 2016 i 2050 roku / Inne

Które gospodarki najwięcej zyskają, a które najwięcej stracą w ciągu najbliższych dekad? Na to pytanie odpowiedziało PwC w swoim raporcie "The long view: how will the global economic order change by 2050?" Zestawienie największych gospodarek powstało w oparciu o prognozowane PKB krajów wyrażone w parytecie siły nabywczej (PPP). W zestawieniu uwzględniono 32 największe gospodarki świata odpowiadające obecnie za 85 proc. globalnego PKB.

Kraje, w których PKB wzrośnie najbardziej / Inne

W połowie bieżącego stulecia zdecydowanie największą gospodarkę będą miały, zgodnie z oczekiwaniami, Chiny – będzie miała wartość 58,499 bln dol. Co ciekawe jednak, drugą nie będą Stany Zjednoczone, a Indie (44,128 bln dol.). Amerykańskie PKB będzie wynosiło według PwC dp 2050 roku 34,10 bln dol. Spośród europejskich państw najwyżej w rankingu znalazła się Rosja (7,131 bln dol.), Niemcy (5,369 bln dol.) oraz Wielka Brytania (5,369 bln dol.). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Indonezja (4 pozycja), Brazylia (5 pozycja), Meksyk (7 pozycja) oraz Japonia (8 pozycja). Polska gospodarka znalazła się na 30 miejscu (z PKB o wartości 2,103 bln dol.). Znajdziemy się tym samym za takimi państwami jak Pakistan, Filipiny czy Tajlandia.

Widać więc wyraźnie, że rola starych zachodnich gospodarczych potęg (takich jak Niemcy, USA czy Francja) będzie malała na rzecz gospodarek wschodzących takich jak Indie, Filipiny czy Nigeria.

Udział poszczególnych państw i regionów w globalnym PKB / Inne

Z raportu PwC wynika, że pomiędzy 2016 a 2050 rokiem skumulowane PKB uwzględnionych państw wzrośnie o 130 proc. Do 2050 roku produkt krajowych Chin wyrażony w parytecie siły nabywczej będzie stanowił aż 20 proc. globalnego PKB. To znacznie więcej niż PKB wszystkich 27 krajów UE (wyłączając Wielką Brytanię), które będzie stanowiło zaledwie 9 proc. globalnego. Pokazuje to skalę spadku znaczenie Wspólnoty na gospodarczej mapie świata.

Zmiana PKB gospodarek wschodzących i rozwiniętych / Inne

Autorzy dokumentu prognozują także, że w ciągu najbliższych trzech dekad PKB gospodarek wschodzących będzie rosło około dwa razy szybciej niż państw rozwiniętych (G7).

>>> Czytaj także: Globalna wojna, upadek Kaczyńskiego, wojna Polski z UE. Czy te zdarzenia mogą mieć miejsce?