Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Robyg

Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdański ok. 3 470 lokali w 2017 r. (po uwzględnieniu rezygnacji), podała spółka. "Liczba zakontraktowanych lokali w 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie około 3 470 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" – czytamy w komunikacie. W 2016 roku grupa zakontraktowała 2 957 lokali.

Robyg uznał w przychodach ok. 990 lokali w IV kwartale 2017 roku, podała spółka. W całym 2017 r. uznano w przychodach powyżej 2 100 lokali. "Szacunkowa liczba lokali uznanych w przychodach w IV kwartale 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) realizujące inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wynosi ok. 990 lokali" – czytamy w komunikacie.

Qumak

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. >>>>


>>> Zobacz też rekomendacje

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 73 mln zł w grudniu, co oznacza spadek o 1% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła ok. 615 mln zł i była niższa o ok. 0,7% licząc rok do roku. >>>>

Izostal, Stalprofil

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu warta 93,78 mln zł netto została wybrana przez Gaz-System w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Tworóg-Tworzeń, podał Izostal. >>>>

Dino Polska

Sieć Dino Polska powiększyła się o 147 nowych sklepów w 2017 roku wobec 123 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W samym IV kwartale sieć uruchomiła 57 sklepów i według stanu na 31 grudnia 2017 liczy 775 placówek. >>>>

Vantage Development

Vantage Development osiągnął w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1 034 lokali, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2017 r. zostało wydanych 885 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali w IV kwartale 2017 r. wzrosła o 45% w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, a łącznie sprzedaż za rok 2017 wzrosła o 27% w stosunku do liczby lokali sprzedanych w roku 2016" - czytamy w komunikacie.

Grupa Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 739 umów w 2017 r., co stanowi wzrost o 90% r/r. Łącznie przekazała 433 mieszkania i domy względem 463 rok wcześniej, podała spółka. "Dobre wyniki grupy wynikają z większej oferty lokali w sprzedaży oraz dużej popularności inwestycji dewelopera. Przedsprzedaż grupy w 2017 roku wzrosła aż o 90% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 739 umów. Nieznacznie zmniejszyła się liczba przekazanych lokali. W 2017 roku przekazano łącznie 433 mieszkań i domów, podczas gdy w roku poprzednim przekazano 463 sztuki. Spółka Inpro S.A. zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 493 lokali (w porównaniu do 262 sztuk w 2016 roku)" - czytamy w komunikacie.

CDRL

Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w grudniu 2017 r. 15,61 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,49 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 20% i 72% w skali roku, podała spółka. >>>>

TXM

Ubiegłoroczne problemy TXM mają coraz mniejszy wpływ na działalność spółki i zostaną całkowicie zniwelowane w kolejnych miesiącach, zapowiedział prezes Marcin Gregorowicz. TXM pracuje obecnie nad przebudową kanału e-commerce, w którym widzi jeszcze nie w pełni wykorzystywany potencjał, dodał. >>>>

Autopart

Autopart pozyskał 35,7 mln zł w ramach trzech emisji 4-letnich obligacji korporacyjnych, podał Upper Finance Med Consulting, który wspiera spółkę w procesie gromadzenia kapitału na prowadzenie działalności. Było to możliwe dzięki wykupie przez Autopart wszystkich obligacji pochodzących z poprzedniej emisji. >>>>

i2 Development

i2 Development sprzedał 813 lokali w 2017 r., w tym 432 w samym IV kw., podała spółka. Liczba lokali przekazanych wyniosła 502 w całym roku oraz 417 w samym IV kw. "Łączna ilość lokali (mieszkalnych i usługowych) w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 757 jednostek" - czytamy w komunikacie. i2 Development w 2016 r. sprzedał 508 lokali i 130 w samym IV kw. Liczba lokali przekazanych wyniosła 158 w całym 2016 roku i 24 w IV kw.

Mostostal Warszawa

Oferty Mostostalu Warszawa, jako partner konsorcjum (wraz z Mostostal Płock jako lider) została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza przy realizacji inwestycji pn. "Generalne wykonawstwo - rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk", podała spółka. Cena zaoferowana przez konsorcjum wyniosła 142,95 mln zł netto. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 31,7 mln zł w grudniu 2017 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>