"Jesteśmy zwycięzcami w bitwie o inwestycje zarówno polskich inwestorów, jak i zagranicznych" - powiedział na środowym spotkaniu z dziennikarzami prezes ARP Marcin Chludziński. Dodał, że 5,5 mld zł zobowiązań inwestycyjnych to najlepszy wynik od 1995 roku, czyli od początku funkcjonowania SSE w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu.

W 2017 roku ARP wydała 71 zezwoleń, spośród których 47 udzielono w strefie mieleckiej, a 24 w strefie tarnobrzeskiej (w roku 2016 było ich 64, a w 2015 – 52). Wyższy poziom zobowiązań inwestycyjnych uzyskała strefa tarnobrzeska z wynikiem 4,17 mld zł. Wartość nakładów inwestycyjnych w strefie mieleckiej wyniosła 1,32 mld zł.

Największe inwestycje pod względem wartości w strefie tarnobrzeskiej dotyczyły, jak podała ARP, branży automotive – LG Chem, Federal Mogul Gorzyce, Starion Polska. Z kolei, w Mielcu dominowały inwestycje firm z branży lotniczej m.in. Pratt & Whitney Rzeszów, MB Aerospace Rzeszów czy Creuzet Polska.

Według ARP, wśród strefowych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, których w tym roku jest prawie 70 procent. Należą do nich m.in.: BioMaxima i Cyfrowa Foto w strefie mieleckiej oraz PPHU Łukpol i Fagum-Stomil w strefie tarnobrzeskiej.

"Nasze strefy są, w dużej części, parkami przemysłowymi, które są gotowe do tego, żeby inwestor się w nich posadowił, bez konieczności czekania na dostęp do infrastruktury" - zaznaczył Chludziński.

Jak podkreślił z kolei wiceprezes APR Dariusz Śliwowski, dostępność terenów inwestycyjnych dobrej jakości jest obecnie kluczowa. "Stajemy do konkurencji ze Słowacją, Czechami, Węgrami, Rumunią, ale także Niemcami, Francją" - zaznaczył. Dodał, że w coraz mniejszym stopniu przyciąga się inwestycje tanią siłą roboczą, niskimi wynagrodzeniami. "Ważna jest logistyka, ceny energii elektrycznej, dostęp do technologii" - podkreślił.

Zaznaczył, że inwestorzy oczekują nie tyle terenów do prowadzenia działalności, co już gotowych obiektów, w których mogliby jak najszybciej uruchomić produkcję. "Budowa obiektów przemysłowych na wynajem to coś, co (...) chcemy teraz robić na pełną skalę" - zaznaczył. Jako przykład podał "właśnie rozpoczęty" projekt budowy hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym w Radomiu.

W sumie w tym roku ARP chce uruchomić budowę czterech tego typu obiektów. "Każdy z nich to jest kilkanaście milionów zł." - powiedział.

Wiceszef ARP zapowiedział, że jednym z wyzwań agencji w tym roku będzie też "rozwijanie wyspecjalizowanych instrumentów finansowych dopasowanych do rozwoju stref na potrzeby inwestorów: leasing, kredyty (...), dla inwestorów, którzy chcą nową działalność otworzyć". Oferta pożyczkowa ma być skierowana głównie do małych i średnich firm.

Jak podkreślono, rok 2018 specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP rozpoczęły "z bardzo dobrym wynikiem". Do 10 stycznia wydano "19 zezwoleń, które przełożą się na 360 mln nakładów inwestycyjnych oraz 470 nowych miejsc pracy".

Podczas spotkania poruszono też kwestię finalizowanych obecnie prac nad ustawą, której celem jest gruntowna reforma systemu wsparcia inwestycji. Projekt "Polska Strefą Inwestycji" zakłada m.in. rozszerzenie dostępności zwolnień podatkowych na całą Polskę, podwyższenie standardu obsługi inwestora, wprowadzenie przejrzystego i spójnego podziału obszaru działalności spółek zarządzających strefami. Jak przypomniał wiceprezes Śliwowski, "szczególne wsparcie uzyskają inwestycje kreujące rozwój nowoczesnej gospodarki Polski". Oprócz kryteriów jakościowych nadal uwzględniane mają być kryteria ilościowe, np. wartość inwestycji i zatrudnienie. Preferowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz regiony o niższym poziomie rozwoju gospodarczego.

Według prezesa Chludzińskiego nowa ustawa o SSE w dłuższej perspektywie spowoduje wyzwolenie "kilkudziesięciu mld zł", jeśli chodzi o inwestycje polskiego średniego i małego biznesu. "W długiej perspektywie traktujemy to jako szansę, jest to szansa rozwoju gospodarczego m.in. dla wielu terenów dotąd defaworyzowanych" - powiedział.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

>>> Czytaj też: Fintechowe zagłębie nad Wisłą? Oto czego nam brakuje, by stać się technologiczną potęgą