Famur chce zwiększać eksport, głównie do Rosji, Kazachstanu i TurcjiWarszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Famur planuje znacząco zwiększyć udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w najbliższych latach, poinformował ISBnews Adam Toborek, nowy wiceprezes i jednocześnie szef segmentu kompleksów ścianowych Famur. Ważne dla spółki rynki, poza Polską, to w szczególności Rosja, Kazachstan i Turcja.

"Realizując strategię Go Global, dążymy do tego, aby po 2020 r. uzyskiwać stabilne przychody ze sprzedaży eksportowej przekraczające 50% sprzedaży ogółem. Osiągnięcie tego celu wspiera wysoki popyt na rynku węgla co powoduje, że producenci znacząco zwiększyli wydatki inwestycyjne. Spodziewam się, że poprawiająca się koniunktura będzie miała pozytywny wpływ na sprzedaż kolejnych kompleksów ścianowych w 2018 r." - powiedział Toborek w rozmowie z ISBnews.

Równolegle do aktywizacji działań mających zwiększyć sprzedaż eksportową, Grupa Famur w 2018 roku koncentrować się będzie na integracji operacyjnej z Kopeksem.

"Zmiany organizacyjne związane z integrowaniem działalności operacyjnej Famuru i Kopeksu będą w 2018 roku prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecna współpraca z Kopeksem ujawniła duży potencjał do rozwoju produktów oraz sprzedaży na kilku znaczących rynkach eksportowych. W pierwszej kolejności planujemy wykorzystać możliwości nawiązania współpracy na rynku chińskim oraz w Rosji, a następnie w RPA oraz Bośni. Równocześnie realizujemy ogłoszony wcześniej Plan Integracji Operacyjnej Famuru i Kopeksu. Spodziewam się, że dobra sytuacja rynkowa pozwoli nam na realizację tego planu przed czasem" - dodał wiceprezes.

Na rynkach eksportowych spółka planuje podjąć również działania zmierzające do pozyskania kontaktów handlowych w USA, Australii, Meksyku i Argentynie.

"Zakończyliśmy właśnie badanie kluczowych rynków górnictwa węgla kamiennego na świecie. Analizujemy zebrane informacje i rozważamy różne warianty wprowadzenia naszych produktów na rynek w Australii oraz USA. Mamy świadomość, że są to rynki bardzo hermetyczne, stanowiące 'home market' naszych głównych światowych konkurentów, wobec czego dopuszczamy zarówno wariant samodzielnego zdobywania tych rynków, jak również współpracę z lokalnym partnerem" - wyjaśnił Toborek.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)