„Zazwyczaj nie zapraszamy obserwatorów międzynarodowych na wybory lokalne, ale dyplomaci zagraniczni mają prawo do krótkoterminowej obserwacji wyborów” – powiedziała we wtorek Lidzija Jarmoszyna, stojąca na czele białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej.

W obserwacji wyborów weźmie udział dziewięć osób z amerykańskiej placówki dyplomatycznej. Jak powiedziała Jarmoszyna, chętni są także w innych ambasadach.

Uchwała przyjęta przez CKW zatwierdza wygląd formularza i zaświadczenia obserwatora zagranicznego.

Radio Swaboda zwraca uwagę, że w wyborach lokalnych w 2014 roku również uczestniczyło 15 obserwatorów z różnych krajów.

Wybory lokalne różnych szczebli - do władz rejonowych (powiatowych), wiejskich, miejskich i obwodowych (wojewódzkich) - odbędą się na Białorusi 18 lutego. W całym kraju kandydaci będą walczyć o mandaty radnych do 1 309 rad lokalnych w 18 111 okręgach.

Do 18 stycznia trwa rejestracja kandydatów, wśród których są także przedstawiciele opozycji.

Na etapie tworzenia okręgowych komisji wyborczych opozycja skarżyła się na to, że jej przedstawiciele nie są włączani w ich skład.

„Opozycjoniści stanowią zaledwie 0,04 proc. członków komisji” – informował niezalezny portal Biełorusskije Nowosti.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)