W skali roku na obu rynkach wzrosły ceny większości zbóż. Utrzymał się stały wzrost cen żywca wołowego i mleka osiągając znacznie wyższy poziom niż przed rokiem. W skupie tańsze była kukurydza, ziemniaki i trzoda chlewna.

W grudniu 2017 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 67,31 zł/dt (100 kg) i były o 2,4 proc. wyższe niż przed miesiącem i o 5,4 proc. w porównaniu z grudniem 2016 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,66 zł/dt) były wyższe o 1,3 proc. od cen notowanych przed miesiącem i o 8,2 proc. od ubiegłorocznych.

Reklama

Za żyto w skupie płacono średnio 56,84 zł/dt, tj. o 2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 4,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosły do poziomu 65,16 zł/dt, tj. o 1,4 proc. natomiast na przestrzeni roku odnotowano znaczny wzrost o 11,4 proc.

Ceny jęczmienia w skupie (66,86 zł/dt) wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 proc., a w ujęciu rocznym o 12,4 proc. Pszenżyto w skupie kosztowało 59,93 zł/dt tj. o 2,5 proc. więcej niż w listopadzie ub.r. i o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

W grudniu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 30,11 zł/dt. W skali miesiąca ich cena wzrosła o 10,8 proc., natomiast w skali roku potaniały o 7,3 proc. Na targowiskach za 100 kg ziemniaków płacono 86,09 zł, tj. o 1,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 8,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Według ekspertów GUS, na takie zróżnicowanie cen nadal miał wpływ sezonowy skup ziemniaków skrobiowych, których cena była bardzo niska – 23,51 zł/dt, a udział w skupie stanowił ponad 70 proc.

W grudniu za żywiec wieprzowy płacono w skupie średnio 4,56 zł/kg czyli o 1,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i 9,4 proc. mniej niż w grudniu 2016 .

Ceny skupu żywca wołowego (6,68 zł/kg) w skali miesiąca wzrosły o 2,3 proc., a w skali roku o 7,3 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 0,3 proc., do poziomu 3,67 zł/kg, a w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrost wyniósł 3,9 proc.

Za 100 litrów (1 hl) mleka płacono w skupie 152,49 zł, tj. o 0,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 12,2 proc. więcej niż przed rokiem. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Dorota Skrobisz