DM BZ WBK podniósł wycenę Alior Banku do 96,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podnieśli cenę docelową akcji Alior Banku do 96,5 zł z 88,2 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia.

"Alior Bank podniósł w zeszłym tygodniu swoje wskaźniki KPI na rok 2020, co skłoniło nas do ponownego przyjrzenia się naszym założeniom. W efekcie podwyższamy szacunki co do zysku na akcję w latach 2018/2019/2020P odpowiednio o 6%/7%/9%, a oczekiwaną rentowność kapitału własnego (ROE) zwiększamy odpowiednio do 13,9%/15,5%/14,9%. W połączeniu z rozszerzeniem naszego modelu wyceny metodą WEV do 2020 r. wartości te wskazują na nową, wyższą cenę docelową na poziomie 96,5 zł" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie analitycy banku podali, że ze względu na prognozowany duży wzrost zysku (średnioroczna stopa wzrostu zysku na akcję w latach 2018–20P na poziomie 34%) i atrakcyjną wycenę (wskaźnik P/E w latach 2018/19P w wysokości 11,9x/9,3x) podtrzymali dla spółki rekomendację "kupuj".

"Głównym czynnikiem zachęcającym do inwestycji w Alior Bank jest w dalszym ciągu jego atrakcyjna wycena. Akcje spółki są obecnie notowane z jednocyfrowym wskaźnikiem P/E na rok 2019P, najwyższą średnioroczną stopą wzrostu zysku na akcję i najniższym wskaźnikiem PEG wśród analizowanych przez nas polskich banków" - czytamy także.

Analitycy DM BZ WBK szacują, że zysk netto Alior Banku wyniesie 509 mln zł w 2017 r. i wzrośnie do 871 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)