Jak wskazano w komunikacie, ARP w 2018 roku chce zwiększyć inwestycje w radomskiej podstrefie. "Szybkie zakończenie rozmów z władzami miasta i nabycie potrzebnych terenów umożliwiłoby ARP m.in. zainwestowanie w budowę parku przemysłowego w Radomiu" - podkreślono.

"Podstrefa Radom ma sporo do zaoferowania. Chcemy efektywnie wykorzystać jej potencjał. Dlatego przygotowujemy infrastrukturę dla inwestorów i prowadzimy rozmowy z miastem na temat wspólnych projektów inwestycyjnych" – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński.

Według ARP spośród tegorocznych inwestorów największe nakłady inwestycyjne zadeklarowała polska firma Klamal, która działalność rozpoczynała na tych terenach w 2011 roku. "Ponad 14 mln zł spółka przeznaczy na budowę nowego zakładu oraz produkcję m.in. betonowych płyt, figur i mebli. Te ostatnie posłużą jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej" - wskazano. Dodano, że pozostałe dwie inwestycje pochodzą z branży tworzyw sztucznych (Roboplast) i metalowej (F2J Reman).

Jak podała ARP, do połowy stycznia wydano 19 zezwoleń w dwóch zarządzanych przez Agencję SSE (Euro-Park Mielec oraz Euro-Park Wisłosan), "które przełożą się na 360 mln nakładów inwestycyjnych oraz 470 nowych miejsce pracy".

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP obejmuje 3,5 tys. ha położonych w 55 podstrefach w dziewięciu województwach.