"Cieszymy się z tego wyroku. Sąd też zauważył, że przy sprzedaży dochodziło do nieprawidłowości. Umowy o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) to umowy nietypowe, dlatego przy ich oferowaniu pracownicy banku powinni mieć większe obowiązki informacyjne" - poinformowała Majchrzak.

"Wyrok dotyczy naszej pierwszej decyzji ws. UFK. Sprawa ma swój początek w listopadzie 2012, wtedy postawiliśmy zarzuty, a rok później wydaliśmy decyzję. Bank się od niej odwołał. Na rozprawie wypowiadał się przedstawiciel Prokuratury Krajowej, który wsparł stanowisko Urzędu. Kara została obniżona do 5 mln zł" - dodała.

Stowarzyszenie "Przywiązani do Polisy" poinformowało, że we wtorek odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym dotycząca apelacji Getin Noble Banku od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w której uznano za naruszające zbiorowe interesy konsumentów bezprawne działanie Getin Noble Bank SA w Warszawie polegające na przekazywaniu w trakcie prezentowania informacji dotyczących możliwości przystąpienia ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK cech produktów w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

"Przywiązani do Polisy" przypominają, że wyrokiem z czerwca 2016 roku sąd pierwszej instancji zmienił ww. decyzję w ten sposób, że karę nałożoną na Getin Noble Bank obniżył z 5 658 465 zł. do 5 000 000 zł. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone.

Od wyroku z czerwca 2016 roku bank wniósł apelację, zaskarżając ww. wyrok w całości. Do postępowania przyłączył się prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie popierając stanowisko UOKiK.

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej instancji. Produkty oferowane przez Bank to m.in.: Pareto II.

"Ogłoszony wyrok i nałożona na bank kara kończy spór z UOKiK ws. nieuczciwych praktyk przy oferowaniu tzw. polisolokat. Getin Bank zapłaci 5 mln kary, ale poszkodowani, którzy przystąpili do umów za pośrednictwem banku zyskali ważny argument. Żądając zwrotu pieniędzy mogą się powoływać przed sądem na zawarcie umowy pod wpływem błędu" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Sułek ze stowarzyszenia "Przywiązani do polisy".

>>> Czytaj też: Słupy, łapówki, „aktorzy” w call center. Mroczna strona polisolokat