39 proc. Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, odwrotne zdanie ma również 39 proc. badanych, a 22 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z badania Kantar Public. Pozytywnie stan polskiej gospodarki ocenia 60 proc. respondentów, negatywnie 25 proc., a zdania nie ma 15 proc.

"Prawie dwie piąte badanych (39 proc.) uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku. Tyle samo (39 proc.) ocenia bieg spraw w Polsce negatywnie, uważając, że sprawy w naszym kraju idą w złą stronę. 22 proc. respondentów nie ma określonego zdania na ten temat" - napisano.

"W porównaniu do wyników z grudnia, o 2 punkty procentowe zwiększył się odsetek ocen pozytywnych (z 37 do 39 proc.). Nieco zmniejszył się natomiast odsetek osób oceniających bieg spraw negatywnie (o 3 punkty procentowe)" - dodano.

Ponad połowa Polaków jest zdania, że polska gospodarka się rozwija, a przeciwnego zdania jest co czwarty Polak.

"W porównaniu do wyników z grudnia, nieznacznie zmniejszył się odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (o 3 punkty procentowe) a także wzrósł odsetek oceniających rozwój gospodarki jako dynamiczny (o 5 punktów procentowych)" - podaje Kantar Public.

Badanie zrealizowano w dniach 12-17 stycznia 2018 metodą wywiadów bezpośrednio wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1.051 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

>>> Czytaj też: Polacy szybko się bogacą. Oto 5 trików, które pomogą to wykorzystać