Resort podał, że do 28 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 31.238 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 173,2 mld zł.

Tymczasem, według danych na 24 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 29.413 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 162,1 mld zł.

Z informacji MR wynika, że do 28 stycznia 2018 r. złożono 73.438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 464,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 287,9 mld zł.

Z ostatnich informacji wynika, że BGK w grudniu wypłacił 9,3 mld zł z perspektywy 2014-20, a sumaryczna kwota z tej perspektywy wzrosła do 46,44 mld zł. (PAP Biznes)