Baker odpowiadał w Izbie Gmin na zgłoszone w trybie pilnym pytania posłów po ujawnieniu w poniedziałek wieczorem przez Buzzfeed treści przygotowanego przez służbę cywilną dokumentu, z którego wynika, że wszystkie trzy rozważane scenariusze przyszłych stosunków kraju z UE będą gorsze dla gospodarki od członkostwa we Wspólnocie.

Minister tłumaczył, że celem analizy jest "przetestowanie różnych pomysłów", ale zastrzegł, że nie jest ona jeszcze zakończona i wymaga dalszej pracy, w tym uwzględnienia rozbieżności między tradycyjnymi wzorami relacji państw trzecich z Unią Europejską a dopasowanym do potrzeb nowym modelem, na którego wypracowanie w toku negocjacji liczy brytyjski rząd.

Polityk jednocześnie zapewnił, że rząd przekaże posłom tyle informacji, ile to możliwe, kiedy dojdzie do ostatecznego głosowania w parlamencie w sprawie Brexitu. "Nie uważamy za stosowne ujawniać wszystkich szczegółów naszego myślenia w trakcie negocjacji" - zaznaczył.

Baker ostrzegł także posłów przed nadmiernym zaufaniem do przecieków medialnych, zastrzegając, że jego zdaniem "jest jasne, że prowadzona jest kampania, aby zmienić wynik referendum" z czerwca 2016 roku i doprowadzić do pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Opublikowany w poniedziałek przez Buzzfeed objęty klauzulą poufności dokument został przygotowany na początku tego miesiąca w ramach trwających w rządzie dyskusji dotyczących preferowanego kształtu przyszłych relacji z Unią Europejską. W ostatnich dniach był pokazywany ministrom zasiadającym w rządzie Theresy May.

Mimo nadzwyczajnych środków ostrożności BuzzFeed dotarł do kopii dokumentu i opisał kluczowe ustalenia analityków pracujących nad oceną skutków wyjścia z UE dla Wielkiej Brytanii.

Jak oszacowano, zastąpienie dotychczasowych zasad związanych z pełnym uczestnictwem we Wspólnocie nową rozległą umową handlową z UE może kosztować brytyjską gospodarkę nawet 5 proc. wzrostu PKB w ciągu następnych 15 lat.

W przypadku braku porozumienia z Komisją Europejską i najtwardszego z możliwych scenariuszy wyjścia z UE i przejścia na domyślne zasady ustalone przez Światową Organizację Handlu straty mogą sięgnąć nawet 8 proc. wzrostu PKB.

Zgodnie z analizą nawet najłagodniejszy sposób opuszczenia Wspólnoty przy jednoczesnym pozostaniu w Europejskim Obszarze Gospodarczym i zachowaniu pełnego dostępu do wspólnego rynku UE odbije się negatywnie na wzroście gospodarczym, osłabiając go o ok. 2 proc.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca ub.r. i opuści Wspólnotę 29 marca 2019 roku.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)