Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings utrzymał na poziomie BB długoterminowy rating Alior Banku, zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną, poinformował bank.
"Na zmianę perspektywy banku wpływ miała między innymi poprawa wskaźników rentowności (w stosunku do zakładanego ryzyka) oraz bardziej dojrzały i sprawdzony model biznesowy" - czytamy w komunikacie.
Pełna ocena ratingowa nadana przez agencję prezentuje się następująco:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR): BB, perspektywa pozytywna
2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR): B
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa pozytywna
4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): F2(pol)
5. Viability Rating (VR): bb
6. Rating wsparcia (Support Rating): 5
7. Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): 'No Floor', dodano.
Rating krajowy BB oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje wyższe ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Wywiązanie się ze zobowiązań finansowych jest obarczone niepewnością, a zdolność do terminowej spłaty pozostaje w większym stopniu narażona na niekorzystne zmiany ekonomiczne w czasie.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)