Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Unibep, w rezultacie uzgodnień z norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony 3 stycznia br. do Norweskiego Sądu Najwyższego, podała spółka. Na mocy wyroku i porozumienia Unibep ostatecznie zapłaci Jessheim Bolig ok. 13,8 mln zł.
"Skutkiem powyższego wyrok norweskiego sądu II instancji, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 60/2017, stanie się prawomocny, a emitent będzie zobowiązany do jego zrealizowania z tym zastrzeżeniem, że ostateczna kwota zapłaty na rzecz Jessheim Bolig zostanie pomniejszona o kwotę uzgodnionego z inwestorem zwolnienia z zapłaty i ostatecznie wyniesie łącznie 32 mln NOK, tj. ok. 13,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie Unibep ustalił z Jessheim Bolig, że płatność ww. kwoty nastąpi w ten sposób, że, kwota ok. 8,6 mln zł zostanie uregulowana 7 lutego br., natomiast pozostała kwota tj. ok. 5,2 mln zł do dnia 31 lipca 2018 r., podano także.
Pod koniec listopada Unibep poinformował, że na mocy wyroku wydanego przez norweski sąd II instancji został zobowiązany do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty w wysokości ok. 14,2 mln zł. Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Unibep dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r.
(ISBnews)