Best oczekuje spadku cen portfeli wierzytelności w Polsce w tym rokuWarszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Best spodziewa się spadku cen portfeli wierzytelności w Polsce w tym roku, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Borusowski.

"Oczekujemy spadku cen portfeli w 2018 roku. Na rynku polskim nawet w obliczu rosnących poziomów cenowych portfeli udowodniliśmy już, że umiemy wybrać efektywne inwestycje i odnaleźć obszary o interesującej nas rentowności" - powiedział ISBnews Borusowski.

Średnia cena zakupu portfeli w ub.r. wyniosła 11% wartości nominalnej, tj. tyle samo, co w 2016 r. (wobec 10% w 2015 r.), podała spółka.

W 2017 roku Grupa Best zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku.

Prezes przypomniał, że na finansowanie rozwoju działalności grupy w br., przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele przeznaczone będą wpływy z przeprowadzanej obecnie publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł.

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji serii T2 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów, w związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Zapisy trwają od 5 do 16 lutego br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

Borusowski zwrócił uwagę, że Best na rynku obligacji jest obecny od 2010 roku, obecna emisja jest już 16. Jest to trzeci program publiczny emisji obligacji. W latach 2014-2017 spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)