Zysk netto MOL wzrósł r: r do 76,61 mld HUF w IV kw. 2017 r.


Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - MOL odnotował 76,61 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 43,46 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,85 mld HUF wobec 57,88 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 120,68 mld HUF w IV kw. 2017 r. wobec 983,08 mld HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym, MOL wypracował w IV kw. 2017 roku 289 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 154 mln USD rok wcześniej przy przychodach na poziomie 4 234 mln USD wobec 3 428 mln USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 234 mln USD wobec 205 mln USD rok wcześniej.

W 2017 r. spółka miała 307 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 263,5 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 130,32 mld HUF w porównaniu z 3 553,01 mld HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym, MOL wypracował po czterech kwartałach 2017 roku 1 112 mln USD zysku netto wobec 941 mln USD rok wcześniej przy przychodach na poziomie 15 114 mln USD wobec 12 624 mln USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1 278 mln USD wobec 1 099 mln USD rok wcześniej.
Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1,04 mld USD w 2017 r. i były nieco niższe niż rok wcześniej.
Oczyszczona (CCS) EBITDA całej grupy wyniosła 2,45 mld USD w 2017 r. Segment upstream wypracował 854 mln USD EBITDA, co oznacza wzrost o 26% r/r. Dzienna produkcja wyniosła 107 400 boe. Segment downstream wypracował 1,18 mld USD oczyszczonej EBITDA, usługi konsumenckie wypracowały 358 mln USD, a segment gazu 223 mln USD.
"Cieszę się, że mogę powiedzieć, że 2017 był kolejnym rokiem dobrych wyników finansowych, ale – co równie ważne – był też rokiem zauważalnego postępy na drodze zmian w ramach strategii MOL 2030. Z łatwością przekroczyliśmy prognozowane wyniki, do czego przyczyniły się wszystkie segmenty" – skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)