PGNiG

PGNiG Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody przez byłych członków zarządu, m.in. byłych prezesów Jerzego Kurelli i Mariusza Zawiszy, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. >>>>

Torpol

Torpol zawarł z PKP Telkol umowy podwykonawcze na wykonanie części prac budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji, składających się na realizowane przez Torpol modernizacje na odcinkach linii kolejowych Trzebinia – Krzeszowice i Szczytno – Ełk. Łączna wartość umów podwykonawczych wyniosła ok. 41 mln zł netto, podał Torpol. "Termin realizacji robót objętych przedmiotem ww. umów podwykonawczych uzgodniony został w oparciu o graniczne terminy realizacji poszczególnych prac wskazane w umowach zawartych pomiędzy emitentem a inwestorem [PKP PLK] i jest z nimi zasadniczo zbieżny. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 72 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Reklama

- Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska umowę o wartości 89,5 mln zł netto na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej, w ramach projektu "Kopernik", podała spółka. "Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Ronson Development

Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie IV etapu osiedla Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. Spółka sprzedała wszystkie ze 135 mieszkań dostępnych w ramach Espresso IV na kilka miesięcy przed zakończeniem budowy.

PKN Orlen

Spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN Orlen, jakie odbyło się w środę zbliżyło stanowiska pracodawcy i organizacji związkowych, poinformowała spółka. Wynegocjowano min. 3 tys. zł w formie nagród jednorazowych, podano także. >>>>

PKN Orlen uruchomił w Płocku stację doświadczalną, w której będzie rozwijał technologię produkcji biokomponentów wyższej generacji, pozyskiwanych z glonów olejowych, poinformowała spółka. >>>>

Enea

Enea, w związku z ustaleniem wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości udziałów w Enea Wytwarzanie, powzięła informację o prawdopodobnej konieczności ujęcia w księgach kwoty 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie, podała spółka. >>>>

Rafako

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z indonezyjską PT Perusahaan Listrik Negara umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie budowy dwóch bloków parowych 2x50 MW na wyspie Lombok, której wykonawcą będzie konsorcjum Rafako, podała spółka. Jednocześnie prezes Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała, że Rafako przygotowuje się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych w Indonezji. >>>>

Sare

Sare miało ok. 45,95 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 r., wobec 41,34 mln zł rok wcześniej i ok. 2,83 mln zł zysku netto wobec 3,98 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała Arkadiusza Garbarczyka i Konrada Raczkowskiego na wiceprezesów zarządu - zastąpią oni Annę Milewską i Dariusza Grylaka w pełnionych dotychczas funkcjach, poinformowała spółka. >>>>

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 24,9 mln zł w styczniu 2018 r., co oznacza wzrost o 10% r/r, poinformowała spółka. >>>>

Qubic Games

Premierę gry "Grid Mania" na konsolę Nintendo Switch ustalono na 2 marca br. w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podał Cubic Games. >>>>

cardio.link, Infoscan

cardio.link - spółka zależna Infoscan - planuje wprowadzić urządzenie cardio.link - swój innowacyjny holter EKG - do testów w I półr. br., a do polskich szpitali oraz placówek medycznych - jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes cardio.link Miłosz Jamroży. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II poł. 2018 r. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 28,6% r/r do 58,11 mln zł w styczniu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. >>>>

Introl

Konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka Introl Energomontaż w 100% zależna od Introlu oraz Ferox Energy Systems zawarły dwie umowy z ECO Kogeneracja na budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji w Malborku i Tarnobrzegu wraz z usługami serwisowymi, poinformowała spółka. Łączna wartość obu umów wynosi 32,67 mln zł. >>>>

Anwil

Rada nadzorcza Anwilu z Grupy PKN Orlen odwołała ze stanowiska prezesa Jacka Podgórskiego, a do czasowego wykonywania czynności oddelegowano Dariusza Ciesielskiego, poinformowała spółka. >>>>

Tarczyński

EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania. >>>>

Best

Best skrócił do dziś zapisy na 4-letnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, w związku z przekroczeniem przez popyt liczby oferowanych papierów, podała spółka. Inwestorom, którzy złożyli zapisy od 5 do 20 lutego, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali; zapisy złożone w dniach 21 i 22 lutego zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane. >>>>