Zapisy na obligacje serii T2 Bestu przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Best skrócił do dziś zapisy na 4-letnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, w związku z przekroczeniem przez popyt liczby oferowanych papierów, podała spółka. Inwestorom, którzy złożyli zapisy od 5 do 20 lutego, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali; zapisy złożone w dniach 21 i 22 lutego zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.
"Dziękuję inwestorom za zaufanie i aktywny udział w naszych emisjach obligacji. Sektor windykacyjny w Polsce ma dobre perspektywy - a dzięki transparentnym regulacjom prawnym pozwala rozwijać się polskim firmom. Jednocześnie pełni ważną funkcję w gospodarce - domyka obieg finansowy i pozwala wielu przedsiębiorstwom na odzyskanie należnych im wierzytelności. Wspiera tym samym rozwój branży internetowej, telekomunikacyjnej czy bankowej" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Obligacje serii T2 są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, podano także.
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje Best w ramach obecnego programu były: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank - Biuro Maklerskie.
W listopadzie 2017 r. Best przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, przypomniała także spółka.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)